Khả năng chống oxy hóa đo bằng ORP – Nước Kangen

Posted on Jan 25, 2013 in Blog

See on Scoop.itNước Kangen

Đây cùng một nguyên tắc thật sự giống như nước điện phân. Khi bị nung nóng, điện tích âm sẽ nhanh chóng bị mất đi bởi vì, các electron rất mỏng manh, rất dễ bị phá hủy. Electron nhẹ hơn proton (hạt nhân nguyên tử) đến …

See on nuockangen.com

Pin It on Pinterest

Share This
error: Content is protected !!